paintball warszawa

Paintball – rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów oraz urządzeń zbliżonych działaniem do broni pneumatycznej, które przy pomocy sprężonego powietrza wyrzucają kulki wypełnione farbą spożywczą. Trafienie przeciwnika oznacza jego eliminację z dalszej gry.

Czym jest Paintball ?

Gra w paintball toczy się na specjalnie przygotowanym terenie, obfitującym w wiele przeszkód, które przydają się podczas rozgrywki. Każdy uczestnik zostanie odpowiednio przygotowany – otrzyma niezbędny strój, sprzęt, maskę ochronną oraz zostanie przeszkolony przez instruktora. Nad przebiegiem zabawy będzie czuwał animator. 

Gra w Paintball

Nad bezpieczeństwem przebiegu gry będzie czuwała wykwalifikowana kadra. Każdy z uczestników zostanie odpowiednio przeszkolony, zapoznany z zasadami bezpieczeństwa oraz wyposażony w odpowiedni strój. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom istnieje przyjęta prędkość wylotowa kuli – 91,5 m/s. Powyżej tej prędkości wylotowej gra jest zabroniona. Poza terenem gry na lufę nakładane są specjalne zabezpieczenia, które mają chronić uczestników od przypadkowego strzału.

Bezpieczeństwo

OFERTA

Labsektor paintball warszawa
Labsektor paintball warszawa
Labsektor paintball warszawa